διηγέομαι


διηγέομαι
(отлож.) рассказываю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "διηγέομαι" в других словарях:

 • διηγεῖσθε — διηγέομαι set out in detail pres imperat mp 2nd pl (attic epic) διηγέομαι set out in detail pres opt mp 2nd pl (epic ionic) διηγέομαι set out in detail pres ind mp 2nd pl (attic epic) διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγῆσθε — διηγέομαι set out in detail pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic) διηγέομαι set out in detail pres subj mp 2nd pl διηγέομαι set out in detail pres ind mp 2nd pl (doric aeolic) διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 2nd pl (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγεῖτο — διηγέομαι set out in detail pres opt mp 3rd sg (epic ionic) διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 3rd sg (attic epic) διηγέομαι set out in detail pres opt mid 3rd sg (epic ionic) διη̱γεῖτο , διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγησόμενον — διηγέομαι set out in detail fut part mp masc acc sg διηγέομαι set out in detail fut part mp neut nom/voc/acc sg διηγέομαι set out in detail fut part mid masc acc sg διηγέομαι set out in detail fut part mid neut nom/voc/acc sg διηγέομαι set out in …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγοῦ — διηγέομαι set out in detail pres imperat mp 2nd sg (attic) διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 2nd sg (attic) διηγέομαι set out in detail pres imperat mid 2nd sg (attic) διη̱γοῦ , διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 2nd sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγούμεθα — διηγέομαι set out in detail pres ind mp 1st pl (attic epic doric) διηγέομαι set out in detail imperf ind mid 1st pl (attic epic doric) διηγέομαι set out in detail pres ind mid 1st pl (attic epic doric) διη̱γούμεθα , διηγέομαι set out in detail… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγήσασθε — διηγέομαι set out in detail aor imperat mp 2nd pl διηγέομαι set out in detail aor imperat mid 2nd pl διηγέομαι set out in detail aor ind mid 2nd pl διη̱γήσασθε , διηγέομαι set out in detail aor ind mid 2nd pl (attic epic doric ionic) διηγέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγησόμεθα — διηγέομαι set out in detail aor subj mp 1st pl (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mp 1st pl διηγέομαι set out in detail aor subj mid 1st pl (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mid 1st pl διηγέομαι set out in detail futperf ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγήσεται — διηγέομαι set out in detail aor subj mp 3rd sg (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mp 3rd sg διηγέομαι set out in detail aor subj mid 3rd sg (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mid 3rd sg διηγέομαι set out in detail futperf ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγήσομαι — διηγέομαι set out in detail aor subj mp 1st sg (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mp 1st sg διηγέομαι set out in detail aor subj mid 1st sg (epic) διηγέομαι set out in detail fut ind mid 1st sg διηγέομαι set out in detail futperf ind mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διηγείσθων — διηγέομαι set out in detail pres imperat mp 3rd pl (attic epic) διηγέομαι set out in detail pres imperat mp 3rd dual (attic epic) διηγέομαι set out in detail pres imperat mid 3rd pl (attic epic) διηγέομαι set out in detail pres imperat mid 3rd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)